Działamy w Twoim najlepszym interesie.

Kancelaria Radcy Prawnego HD Mateusz Haśkiewicz

Osoby fizyczne

W ramach praktyki prawniczej pomagamy każdej osobie fizycznej w sprawach różnego rodzaju.

Przedsiębiorcy

Z uwagi na dynamiczne zmiany otoczenia prawnego w biznesie, niezbędna jest współpraca z radcą prawnym.

Audyt / Due Diligence

Nasi specjaliści przeprowadzą audyt lub analizę firmy. Pomogą usprawnić działanie i zwiększyć zyski.

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

– Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.

Kierując się powyższą paremią pomagamy w uzyskaniu ochrony prawnej przez naszych Klientów. To dobro i interes Klienta jest dla nas wartością nadrzędną, która determinuje wszelkie nasze działania.

Tajemnica zawodowa

Jako radcowie prawni jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że każdy z naszych Klientów ma pełną gwarancję, że informacje, które nam powierza, nie ujrzą światła dziennego.

Powyższe wynika nie tylko z moralnego obowiązku zachowania poufności, ale także z przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych (art. 3 ust. 2-5):

Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Dlaczego my?

W otoczeniu prawnym funkcjonuje wiele Kancelarii. Wiele z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wspólnikiem i członkiem zarządu częstokroć nie jest radca prawny.

Ustawa o radcach prawnych wskazuje, w jakiej formie może być wykonywany zawód radcy prawnego. Zgodnie z art. 8 wspomnianej ustawy, radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej albo komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (przy czym wspólnikami w takich spółkach mogą być wyłącznie radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni).

Z powyższego w dużym skrócie wynika, że radcowie prawni nie mogą świadczyć pomocy prawnej w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to niezgodne z ustawą, zasadami etyki radcy prawnego i nie sprzyja nawiązaniu relacji pomiędzy radcą prawnym a jego Klientem, a także poddaje w wątpliwość realizację obowiązku zachowania poufności.

Z tej też przyczyny zachęcamy do korzystania z usług profesjonalnej i prowadzonej należycie, zgodnie z przepisami prawa, Kancelarii.

Skontaktuj się z prawnikiem

9 + 2 =

KONTAKT

Niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą na pewno jesteśmy w stanie pomóc Ci uporać się z Twoim problemem prawnym. Zadzwoń lub napisz. Umów się na spotkanie i przekonaj, że warto skorzystać z usług Kancelarii HD.

Adres

Ul. Kościuszki 117/1
50-442 Wrocław

Telefon

601-755-693
601-755-206