Komu pomożemy?

Kancelaria Radcy Prawnego HD Mateusz Haśkiewicz

Osoby fizyczne

W ramach praktyki prawniczej pomagamy każdej osobie fizycznej w sprawach różnego rodzaju.

Przedsiębiorcy

Z uwagi na dynamiczne zmiany otoczenia prawnego w biznesie, niezbędna jest współpraca z radcą prawnym.

Fundacje i stowarzyszenia

Pomagamy nie tylko osobom fizycznym i przedsiębiorcom, ale również innym podmiotom.

Radca prawny w ramach czynności zawodowych świadczy pomoc prawną.

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

OSOBY FIZYCZNE

Nasze usługi kierujemy do osób fizycznych.

W ramach praktyki prawniczej pomagamy każdemu przysłowiowemu Kowalskiemu w sprawach:

 

Rodzinnych

a) rozwód,
b) alimenty,
c) podział majątku,
d) sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Spadkowych

a) nabycie spadku,
b) roszczenia o zachowek,
c) dział spadku.

Finansowych

a) sprawy antywindykacyjne,
b) oddłużanie,
c) upadłość konsumencka,
d) sprawy bankowe,
e) kredyty frankowe,
f) polisolokaty.

Z zakresu prawa pracy

a) żądanie orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia,
b) przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
c) odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę,
d) zadośćuczynienie z tytułu nierównego traktowania pracownika,
e) zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z uwagi na mobbing.

Nieruchomości

a) pomoc przy nabyciu nieruchomości,
b) pomoc przy podziale nieruchomości,
c) pomoc przy sprzedaży nieruchomości.

Karnych

a) wystąpimy jako obrońca oskarżonego,
b) wystąpimy jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

PRZEDSIĘBIORCY

Większość naszych Klientów to Przedsiębiorcy. Z uwagi na dynamiczne zmiany otoczenia prawnego w biznesie, niezbędna jest w toku prowadzenia działalności gospodarczej współpraca z radcą prawnym.

Dla Klientów będących Przedsiębiorcami współpraca z radcą prawnym winna być czymś tak naturalnym, jak współpraca z innymi kontrahentami, bez których nie da się prowadzić działalności gospodarczej.

Z uwagi na fakt, że jesteśmy nie tylko wysoko wyspecjalizowanymi ekspertami, ale również – a może przede wszystkim – przedsiębiorcami, każdy z naszych Klientów ma gwarancję tego, że podejdziemy do niego nie tylko jak do Klienta, ale również jak do Partnera.

W ramach tej praktyki świadczymy usługi w ramach następujących obszarów:

Prawo działalności gospodarczej

Doradzimy wybór odpowiedniej i adekwatnej do profilu gospodarczego formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomożemy założyć działalność gospodarczą.

Zapewniamy pomoc prawną w bieżących sprawach prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której:
a) przygotujemy niezbędne i właściwe do sytuacji umowy,
b) przygotujemy opinie prawne, które pomogą podjąć decyzję co do dalszych kroków w działalności.
c) będziemy uczestniczyć w procesie negocjacji istotnych kontraktów.

Prawo spółek handlowych

Przeprowadzimy kompleksową obsługę prawną zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy spółki.

Pomożemy we wszelkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek.

Pomożemy w przekształceniach kapitałowych i własnościowych (fuzje, przejęcia, optymalizacja podatkowa).

Opracujemy niezbędną dokumentację korporacyjną, m.in. statuty, umowy spółek, regulaminy organów spółek, regulaminy organizacyjny.

Zastąpimy przed sądami w sprawach dotyczących ważności uchwał organów spółek.

Prawo pracy

Przygotujemy umowę o pracę.

Doradzimy przy dyscyplinarnym zwolnieniu – zapobiegniemy ewentualnemu procesowi.

Przygotujemy wewnętrzne akty prawa pracy – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i inne.

Wskażemy drogę właściwego postępowania z pracownikiem.

Zabezpieczymy przed ewentualnymi roszczeniami pracowników.

Windykacja należności

Zapewnimy dochodzenie należności na każdym etapie, polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

UWAGA – do sądu idziemy w ostateczności! Jesteśmy ukierunkowani na ugodę, która pozwoli szybciej i sprawniej zaspokoić roszczenia naszego Klienta.

Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia zawodowe możemy pochwalić się wysoką skutecznością negocjacji polubownych.

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Pomagamy nie tylko osobom fizycznym i przedsiębiorcom, ale również innym podmiotom, w szczególności fundacjom i stowarzyszeniom.

KONTAKT

Niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą na pewno jesteśmy w stanie pomóc Ci uporać się z Twoim problemem prawnym. Zadzwoń lub napisz. Umów się na spotkanie i przekonaj, że warto skorzystać z usług Kancelarii HD.

Adres

Ul. Kościuszki 117/1
50-442 Wrocław

Telefon

601-755-693
601-755-206

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami.
Z pewnością zaangażujemy do Twojej sprawy radcę prawnego, który ma odpowiednie doświadczenie

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało wysłano. Prawnik skontaktuje się z Tobą bezzwłocznie.